Hartvig Nissen lukker ned for danske ‘Skam’-turister

Hartvig Nissen lukker ned for danske ‘Skam’-turister

Hartvig Nissen er som bekendt hovedarenaen for alskens forelskelser, skænderier og venskaber i ‘Skam’, men det er også en rigtig skole i Oslo, hvor eleverne modtager helt almindelig undervisning fra deres biologilærer i brysthøjde.

Hvilket dog er blevet sværere og sværere for dem (eleverne, ikke brysterne), efter danske ‘Skam’-turister i hobetal tager turen til den norske hovedstad for at opleve de berømte ‘Skam’-locations ved selvsyn.

Et fast sted på ruten er naturligvis gymnasiet, hvor flere af skuespillerne – heriblandt Tarjei Sandvik Moe, der spiller Isak – selv går til daglig. Men nu har skolens rektor set sig nødsaget til at smide gæsterne ud, hvis de bliver spottet på gangene, beretter Radio24syv.

»Lærerne har fået at vide, at hvis de ser uved­kom­mende i byg­nin­gen, skal de høfligt bede dem om at gå ud. Vi prø­ver at få en almin­de­lig hver­dag til at fun­gere, og der er det lidt uhel­digt, at vores ele­ver kom­mer ud af klas­se­lo­ka­let og bli­ver mødt af dan­ske turi­ster. Vi har ople­vet flere epi­so­der, hvor en hånd­fuld dan­skere har stil­let sig foran et klas­se­lo­kale«, udtaler rektor Hanna Norum Eliassen, der bemærker, at 90 procent af ‘Skam’-turisterne er danske.

Der har ikke været nogen ubehagelige situationer, understreger hun, men tilføjer, at hun også forsøger at skærme Tarjei Sandvik Moe – ligesom i øvrigt NRK har gjort det fra dag ét, hvilket er grunden til, at skuespillerne stiller op til meget få interviews og offentlige optrædener.

»Han skal ikke for­holde sig til fans i sin hver­dag. Han skal ikke risi­kere at komme ud fra en time og møde turi­ster, der hæn­ger ved hans skab«, siger Norum Eliassen til Radio24syv og slår fast:

»De dan­ske ‘Skam’-fans må gerne tale til vores ele­ver, hvis de møder dem uden­for sko­len eller i sko­le­går­den, men ud over det, så vis respekt for, at vi er en skole, og at dette er ele­ver­nes hver­dag«.

Læs også: Hovedpersonen i ‘Skam’ sæson 4 – fra favoritten til sparevalget og det forfængelige håb

 
 
Advertisement