De 10 største spørgsmål før ’House of the Dragon’ sæson 2

Det er knap to år siden, første sæson af ’House of the Dragon’ løb over skærmene. Har du styr på, hvor fantasy-dramaet befinder sig op til anden sæson? Ellers har vi samlet de 10 største spørgsmål, som vi forhåbentlig bliver klogere på, når storserien vender tilbage i denne måned.
De 10 største spørgsmål før ’House of the Dragon’ sæson 2
'House of the Dragon' sæson 2. (Foto: HBO Max)

Der er lagt op til højdramatisk krig i den imødesete anden sæson af ’House of the Dragon’.

Første sæson fra 2022 var en spændende, men også tilbageholdt og ulmende affære, der brugte flere spring i tid til at kridte det store drama og de forskellige alliancer op.

Her gjorde Kong Viserys den Fredelige alt i sin magt for at please alle parter og holde sammen på freden i De Syv Kongeriger. Kort efter hans død i ottende afsnit af ’Game of Thrones’-spinoffen gik den dog ikke længere.

Den over årene splittede Targaryen-familie beredte sig i slutningen af sæsonen på at kæmpe om Jerntronen i det, der skal blive den storstilede borgerkrig i fremtiden kendt som Dance of the Dragons.

På den ene side står Dronning Rhaenyra Targaryen, Kong Viserys førstefødte, som han udnævnte til sin arving, da hun var teenager. Dette var som bekendt i modstrid med traditionen om, at udelukkende mænd kunne regere over Westeros. Viserys tog valget, fordi han ikke troede, han ville få en søn efter hustruen Dronning Aemmas død i barselssengen. På trods af, at han efterfølgende fik tre sønner med sin anden hustru, Dronning Alicent Hightower, holdt Viserys fast i denne beslutning.

Paddy Considine som Viserys I Targaryen i ‘House of the Dragon’ (Foto: Max)

Rhaenyra står sammen med sin farbror og nu ægtemand Daemon Targaryen. De har en stærk allieret i Velaryon-huset med Corlys Velaryon og Prinsesse Rhaenys Targaryen i spidsen. Hele denne sammenslutning går under tilnavnet Det sorte råd.

På den anden side af fejden står Kong Aegon, den førstefødte søn af Kong Viserys og hans anden hustru, Dronning Alicent Hightower. Aegon er egentlig ikke interesseret i at være konge, og gennem hele sit unge liv har han fået at vide, at Rhaenyra skulle arve tronen efter Viserys. Nu befinder han sig imidlertid på Jerntronen – om han vil det eller ej.

Aegon er bakket op af Det grønne råd, der består af Alicent og, ikke mindst, hendes listige og egenrådige far Otto Hightower, der af to omgange var Hånd for Kong Viserys op til hans død. Otto har resten af Kongens råd med sig, og de har allerede udråbt Aegon som konge ved en storstilet kroningsceremoni i King’s Landing efter Viserys’ bortgang.

Faktisk virkede barndomsvennerne Alicent og Rhaenyra til at nærme sig forsoning mod slutningen af første sæson. Men Alicents mistolkning af Viserys’ sidste ord på sit dødsleje gav fornyet kraft til Targaryen-familiens uenighed om arvefølgen.

I sit halvt bedøvede sind forvekslede den døende konge øjensynligt Alicent med Rhaenyra. Med reference til forfaderen Kong Aegon og dennes profeti kaldet The Song of Ice and Fire forsøgte Viserys at forsikre sin datter om, at hun er »prinsen, der skal forene riget mod kulden og mørket«. Men modtageren var Alicent, der mistolkede ægtemandens ord som et brat holdningsskifte: At deres søn Aegon skulle arve tronen og regere Westeros.

‘House of the Dragon’. (Foto: Max)

Nu er der altså ingen vej tilbage i familiefejden om Jerntronen. Og selvom den nye sæson helt sikkert ikke bliver sidste omgang ’House of the Dragon’, må vi alligevel forvente svar på i hvert fald nogle af de store spørgsmål, der presser sig på. Her kommer 10 af slagsen som optakt til den ventede fortsættelse.

Spørgsmål #1: Hvordan reagerer parterne på Prins Lucerys’ død?

Første sæson sluttede med et dramatisk dødsfald.

Her havde Rhaenyra sendt sin søn Lucerys på drageryg til Baratheon-huset i Storm’s End for at sikre sig deres alliance i den kommende krig. Lord Borros Baratheon havde imidlertid allerede sluttet sig til Kong Aegon med lovningen om, at hans datter skal giftes med kongens yngre bror, Prins Aemond.

Aemond bærer en klap for øjet, fordi Lucerys skar hans øje ud, da de var yngre og midt i et voldeligt skænderi. Det bærer han tydeligvis stadig nag over. Ved mødet i Storm’s End forsøger Aemond således at tvinge sin unge fætter til at skære sit eget øje ud som tilbagebetaling, men det tillader Borros Baratheon ikke. Han sender Lucerys hjem til sin mor med afslaget.

Aemond er dog ikke tilfreds. Han sætter efter Lucerys på sin egen drage – midt i et farligt stormvejr – for at skræmme fætteren. Ingen af de unge mænd kan imidlertid styre deres drager, som angriber hinanden. Slutteligt kan Aemond bare se forfærdet til, mens hans drage, Vhagar, med sit kolossale gab knuser både Lucerys og hans noget mindre drage, Arrax.

Finder omverdenen ud af, at Aemond slog Lucerys ihjel? Og hvordan reagerer de i så fald på det?

Det er svært at forestille sig, at Rhaenyra kommer til at tilgive dette familiære drab, tilsigtet eller ej. Så mon ikke det bliver startskuddet til Targaryen-familiens store borgerkrig?

‘House of the Dragon’. (Foto: Max)

Spørgsmål #2: Hvem sværger troskab til Rhaenyra?

Baratheon har altså sværget troskab til Aegon og Det grønne råd. Det samme har husene Lannister, Strong og, selvfølgelig, Hightower.

Vi ved endnu ikke, hvem husene Arryn og Stark holder med. Mens Lucerys besøgte Baratheon, fløj Rhaenyras førstefødte søn, Prins Jacaerys, i slutningen af første sæson af sted mod netop Arryn og Stark.

Kommer han tilbage med tiltrængte allierede til Det sorte råd?

Spørgsmål #3: Hvem bestiger de ledige drager?

I sidste afsnit af første sæson forklarede Daemon, at de har en hel del drager til rådighed, som endnu ikke bestiges af ryttere.

Seasmoke, Silverwing og Vermithor er rytterløse, og der huserer også flere vilde drager på Dragonstone. Daemon ser et stort potentiale i at få hvervet disse ildspyende monstre, så Det sorte råd vil have et klart drage-overtal over for Det grønne råds tre voksendrager.

I sidste afsnit af første sæson ser vi Daemon vække én af de ubemandede drager. Her er tale om den førnævnte kæmpedrage Vermithor, der har slumret i en mørk grotte, siden dens ejer døde. Hvem var det så? Selveste Kong Jaehaerys Targaryen, altså Kong Viserys’ forgænger.

Hvem bliver Vermithors næste ejer? Mon krigslystne Daemon selv claimer den, selvom han allerede har Caraxes? Og hvilke andre drager tager del i Dance of the Dragons?

‘House of the Dragon’. (Foto: Max)

Spørgsmål #4: Lykkes belejringsplanen?

Da Corlys Velaryon sluttede sig til Det sorte råd, bragte han en ganske fornuftig plan til bordet.

Han fortalte således Rhaenyra og hendes allierede, at hans flåde (Westeros største af slagsen) fremover vil blokere alle handelsveje til King’s Landing, så langt færre ressourcer når til Kong Aegon og hans følge.

Spørgsmålet er så, om planen om at udsulte De grønne kan lykkes. Det kræver, at De sorte får nok allierede tropper til også at belejre King’s Landing på landjorden. Baratheon har som tidligere beskrevet nægtet at slutte sig til Rhaenyra, så meget afhænger af de endnu uafklarede huse: Arryn og Stark.

Spørgsmål #5: Har Larys Strong lagt en forkromet plan?

I løbet af sæson et så vi dødelige eksempler på, at luskede Larys Strong ingen midler skyr for sin egen (og Dronning Alicents) gunst.

Den kongelige rådgiver gik så langt som at få både sin storebror, Harwin Strong, og sin far, Lyonel Strong, slået ihjel i en påsat ildebrand i deres slot Harrenhal i afsnit seks.

Han gjorde det efter eget udsagn for at hjælpe Alicent. Lyonels død muliggjorde nemlig, at Alicents far, Otto Hightower, kunne vende tilbage som Kongens Hånd. Samtidig fik han svækket Rhaenyra ved at dræbe Harwin – hendes tro beskytter og den biologiske (om end uofficielle) far til hendes tre sønner.

Alicent var dog ikke synderligt begejstret for den drabelige tjeneste. Det var ikke lige det, hun havde forestillet sig, da hun betroede Larys sine bekymringer.

‘House of the Dragon’ sæson 2 (Foto: Max)

I realiteten gjorde Larys det helt sikkert også for at højne sin egen position. Efter de familiære tab er han nemlig huset Strongs nye overhoved. Samtidig har han bevist, at han er yderst handlekraftig.

Med tanke på Larys’ kyniske snuhed og fremsyn ville det næsten være mærkeligt, hvis ikke han også spiller en afgørende rolle i den forestående borgerkrig.

Måske har han lagt en snedig plan, der tager hele Targaryen-familien på sengen?

Spørgsmål #6: Hvad bliver Den Hvide Orms rolle i krigen?

Den tidligere sexarbejder Myseria, som for en stund agerede Daemons elsker, fik ikke vildt meget skærmtid i første sæson. Alligevel er det tydeligt, at hun har fået en magtfuld position i King’s Landing, hvor hun trækker i trådene under tilnavnet The White Worm gennem et netværk af spioner.

Myseria kunne meget vel få en vigtig rolle i krigen mellem Det sorte råd og Det grønne råd. Men hvilken? Og mon hendes fortid med Daemon giver ham en fordel over for Kong Aegons tilhængere?

Uanset hvem hun hjælper, kræver det nok en fyrstelig betaling – i penge eller magt.

‘House of the Dragon’. (Foto: Max)

Spørgsmål #7: Vender Laenor tilbage?

Alle ved hoffet tror, at Rhaenyra Targariens ægtemand, Laenor Velaryon, er død – inklusive hans forældre, Corlys Velaryon og Prinsesse Rhaenys Targaryen. Men publikum ved, at Rhaenyra blot fingerede Laenors død.

Laenor gik i virkeligheden under jorden og rejste langt, langt væk. For det var bedst for både ham og Rhaenyra. Han slap for sine kongelige pligter og for at skjule sin homoseksualitet for omverdenen. Samtidig kunne Rhaenyra gifte sig med sin farbror, Daemon, og danne et nyt, stærkere partnerskab.

Så er spørgsmålet, om Laenor er ude af ’House of the Dragon’ for tid og evighed – eller om han vender tilbage og får en rolle i fejden om tronen?

Spørgsmål #8: Holder Rhaenyra og Daemon sammen?

Der var en smule splid mellem Rhaenyra og Daemon at ane i slutningen af første sæson.

Da nyheden om Kong Aegons kroning nåede til Dragonstone, talte Rhaenyra som nærmest den eneste i Det sorte råd for at afvente og holde freden i riget i så lang tid som muligt – for folkets bedste.

Men den var Daemon ikke med på. Han gik straks i gang med krigsplanlægning. Selv da Rhaenyra gik i smertefuld og alt for tidlig fødsel med deres barn, som ikke overlevede, var Daemon mest optaget af krigsførelse.

Før anden sæson ligner Rhaenyra og Daemon stadig et stærkt par, men bliver det ved med at være sådan? Vil krigen samle dem eller splitte dem?

Daemon og Rhaenyra i ‘House of the Dragon’ sæson 2 (Foto: Max)

Spørgsmål #9: Gør Alicent oprør mod sin far?

Dronning Alicent Hightower står helt og holdent bag sin søn Aegons nye position som Westeros’ konge, fordi hun som tidligere beskrevet misforstod sin døende ægtemands sidste ord.

Ved kroningen af Kong Aegon havde hun alligevel en dårlig smag i munden. Hun var nemlig ikke enig med sin far og resten af mændene ved det kongelige råds metoder.

Da hun fortalte dem, at Viserys lige før sin død skiftede mening og nu pegede på Aegon som sin arving, havde Otto og Co. allerede planlagt at gøre Aegon til konge alligevel.

Otto Hightower argumenterer for, at Aegon er den rette hersker, fordi Rhaenyra har uægte børn, og fordi Aegon er en mand. Men Hånden synes mest at alt at være motiveret af egen vinding – at hans efterkommer skal styre De Syv Kongeriger. Det var da også årsagen til, at Viserys i sin tid udskiftede Otto med sidenhen afdøde Lyonel Strong som Hånd.

Inden kongen hviskede sit sidste ønske til Alicent, nærede hun en vis nyfunden sympati for sin gamle veninde og (jævnaldrende) steddatter Rhaenyra. Siden virkede hun rent faktisk også bekymret for sit folks ve og vel.

Får dette hende til at stikke en kæp i hjulet på sin fars planer – eller bliver hun bare kørt ud på et sidespor?

Olivia Cooke som Alicent Hightower i ‘House of the Dragon’ sæson 2 (Foto: Max)

Spørgsmål #10: Hvor længe bliver Aegon siddende på Jerntronen – og hvem tager over?

Det er langt fra sikkert, at vi får svar på dette allerede i anden sæson. Alligevel bliver vi nødt til at have det største spørgsmål med her: Hvem vinder kampen om Jerntronen?

Hvor længe kan uerfarne Aegon regere Westeros? Slår Rhaenyra ham af tronen? Og hvordan ender hele Targaryen-slægten i øvrigt med at tabe magten over Westeros?

Vi ved jo allerede, at der ikke bliver ved med at sidde Targaryen-efterkommere på Jerntronen. I starten af ’Game of Thrones’, hvis handling starter omtrent 200 år efter begivenhederne i ’House of the Dragon’, er det fordrukne Robert Baratheon, der regerer.

Det bliver spændende at se, hvor meget tættere anden sæson af ’House of the Dragon’ bringer os på Targaryen-familiens skæbnesvangre selvdestruktion.

Anden sæson af ’House of the Dragon’ får premiere på Max 17. juni.

Sponsoreret indhold

Gå ikke glip af