The Knife

The Knife - Tomorrow, in a Year
3 6
The Knife
'Tomorrow, in a Year'

Album, Rabid/Bonnier Amigo

Charles Darwin, opera og electro-eksperimenter. Det er i store træk baggrunden for ‘Tomorrow, in a Year’, for i samarbejde med den amerikanske performance-kunstner Mount Sims og den Berlin-baserede musiker Planningtorock har The Knife skabt lydbilledet og skrevet libretto (tekst til vokalkomposition) til operaen ‘I morgen, om et år’, der er baseret på Darwins ideer og tekster.

Olof Dreijers feltstudie-optagelser i Amazon-junglen forud for operaen kommer til udtryk i genklange af skovens lyde, der skaber et til tider altopslugende klaustrofobisk og fortættet univers, hvor sveden pibler frem, og man ikke ved, hvad der venter bag næste træ eller lydsekvens.

Hvor Darwin talte om arternes oprindelse, fokuserer The Knife og co. på den elektroniske musiks opståen og udvikling. Med referencer til electromusikkens forfædre som Stockhausen og Else Marie Pade – der udforskede, hvordan lydoptagelser og fragmenteringer kan sættes sammen og skabe et helheds(lyd)billede – er ‘Tomorrow, in a Year’ alt andet end en firkantet størrelse, der lader sig sætte i bås.

I forestillingen, hvor der gennemgående funderes over, hvorvidt arter opstår eller nedbrydes i dette ragnarok, sendes lytteren fra tidlige lydeksperimenter og jungle-samplinger ind på scenen, hvor operasangerinder bryder ud i skønsang til svenskernes afvekslende electro-kompositioner.

I det store og hele bærer ‘Tomorrow, in a Year’ mere præg af lydkunstnerens eksperimenter og sammensætningen af genrer end egentlige numre, og langt hen ad vejen mangler man da også de billeder, som skuespillere og kulisser uvilkårligt skaber.